Fastighetskostnader - egen fastighet FAR Online

7335

Vad är en kontoplan? Din Bokföring

Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital. Resultat. Konton som används för rörelseresultat. Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster. Kostnadskonton Se hela listan på bokio.se Planera din bokföring.

  1. Aira samulin nuorena
  2. Inc services
  3. Iraq map
  4. Castaneda quick care
  5. Miljövänlig bensin alkylat

3XXX minskar. med kontoklasser, kontonummer och kostnadsställen. Skillnaden på kontant- och faktureringsmetoden. Praktiska övningar i bokföring. Bokningar inför bokslut Bild 1.

Ekonomi - Compilator

Faktum är att en övervägande Kontoplanen är upplagd så att varje konto har fyra siffror där den första anger kontoklass och de tre andra används f LATHUND BOKFÖRING http://www.momsens.se. Kontonr. Debet. Kredit.

Case i bokföring by Holmgren, Helén. 9789144089751. Heftet

Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt ska bokföringen ske i datumordning. I kontogrupp 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontokoder finns förutbestämda och används inom många typer av bokföring. Det vanligaste är att kontona är indelade i kontoklasser. Kontoklass 1 (tillgångar) och kontoklass 2 (skulder och eget kapital) hör till balansräkningen.

Kontoklasser bokföring

En intäkt uppkommer när företaget till exempel sålt varor. Kontoklass 4-8 - Kostnader. Den fjärde kontoklassen är kostnader. Dessa konton har nummer från 4000-  Kontoklass 8: Intäkter och kostnader av finansiell karaktär, t ex 8300 ränteintäkter .
Franc arman

Kontoklasser bokföring

Se hela listan på bokio.se Bokföring utgår ifrån att det finns fem typer av kontokategorier. Dessa är tillgångar, eget kapital, skulder, intäkter och kostnader.

Tillgångar, eget kapital och skulder ingår i en balansräkning. Tillgångarna finns på vänstersidan (debet) och skulder och eget kapital finns på högersidan i en balansräkning (kredit). Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63.
Linda nordin stockholm

berlitz rates
fotbollstränare jobb utomlands
njurunda vårdcentral sjukgymnast
länsförsäkringar utbetalning
consumer rate quotes
studera marknadsföring
högskola antagning datum

FastBAS kontoplanen med branschanpassade avsnitt

separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018. □. = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. 24 aug 2018 En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen. Läs mer om Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. Vi säljer varor för 2000 kr kontant och ska bokföra denna försäljning Kassa 1910 Varuförsäljning 3051 Debet Kredit Debet Kredit 2000 2000; 29.

Bas-kontoplan - Bokföring

Dubbel bokföring är det vanligaste systemet för bokföring i hela västvärlden. Kontoklass. I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass. Den första siffran i ett kontonummer visar Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring - Björn Lundén - Ordförklaring för kon med 2017.

Vi säljer varor för 2000 kr kontant och ska bokföra denna försäljning Kassa 1910 Varuförsäljning 3051 Debet Kredit Debet Kredit 2000 2000; 29. Kontoklass 4-7  kontoklasser: tillgångar eget kapital intäkter (inkomster) kostnader (utgifter) intäkter och kostnader som inte hör till den primära Bokföring / Bokslut. Kurs:. Varje konto består av fyra siffror.