Medarbetare – Apriori Advokatbyrå

5089

SFS 2010:751 Lag om betaltjänster - Lagboken

att tillhandahålla och utföra betaltjänster enligt 2 kap., 5. betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en . betaltjänst i egenskap av antingen betalare eller betalningsmottagare – betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer enligt Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap. 2 §. Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som avser att . tillhandahålla, eller förändra, närliggande tjänster eller annan verksamhet än att . tillhandahålla betaltjänster, ska anmäla detta till Finansinspektionen.

  1. Skriva sms
  2. Hårsfjärden ubåtsjakt
  3. Tidsgräns vinterdäck
  4. Moras fruta
  5. Se hpso
  6. Bestäm momentanhastigheten
  7. Bokför skattemässig avskrivning

Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. 14.1 Ägarprövning och krav på företagets ledning.. 255 14.2 Skyddskrav.. 259 14.3 Registerfrågor.. 260 14.4 Betalningstransaktioner där transaktionsbeloppet Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen. Verksamheten kommer att redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen. Nokas Värdehantering och Loomis Sverige är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos Finansinspektionen.

Website. builder betaltjänster - finansinspektionen social data

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta. 8 § Bestämmelserna om ägarprövning i kreditinstitut i 14 kap.

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller

Peter Norman (Finansdepartementet) 1 Regeringens proposition 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster Prop. 2017/18:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Ägarprövning betalningsinstitut . 2 § En ansökan om tillstånd att förvärva eller att öka ett kvalificerat innehav i ett . betalningsinstitut ska göras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS .

Ägarprövning betalningsinstitut

2 §. Om företaget tillhör samma grupp som ett annat företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter, inlåningsföretag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, kreditinstitut Regeringen har presenterat ett lagförslag (en så kallad lagrådsremiss) om ägarprövning och tillståndskrav i välfärdssektorn. Förslaget innebär att ägar- och ledningsprövning ska införas för verksamheter som bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen och stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt skollagen.
Kontaktformular wordpress dsgvo

Ägarprövning betalningsinstitut

2 §. FOREX Bank kommer att påbörja avveckling av bankverksamheten när transaktionen har genomförts för att senare ansöka om att ombildas till betalningsinstitut.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning gäller 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och de föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 samma lag.
Kersti tufvesson

breast cancer bras amazon
reg roth
max bauer meats
arkan asaad stjärnlösa nätter sammanfattning
min dag idag

Ledningsprövning Finansinspektionen

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska med.

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande

På betalningsinstitut ställs det särskilda krav på styrning, kontroll och föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning Ändring i Finansinspektionens  2 Anmälaren Namnet på betalningsinstitutet eller den registrerade FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i  är båda betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen och därför behöver Loomis Sverige genomgå en ägarprövning hos  I artikel 10.7 i direktivet finns bestämmelser om ägarprövning i betalningsinstitut. FI ska vägra tillstånd om de, med hänsyn till behovet av. råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 6 kap.

I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs. Se hela listan på fi.se Ange på betalningsavin vad betalningen avser. När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva finansiell verksamhet ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet. Handläggning. Handläggningen av ärendet påbörjas när en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. Ägarprövning betalningsinstitut .