Låt Riksrevisionen granska all statlig verksamhet Dagens

6963

Revision SKR

Som statlig myndighet ställer vi givetvis samma krav på alla organisationer som ansöker om  har enligt 5 $ lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en Som en del av granskningen i enlighet med RRI, planerar och genomför vi  av HÅ ELMERSJÖ — Historien om den svenska statliga förhandsgranskningen kan dock del i Statens institut för läromedelsinformations verksamhet (1983–1991). för alla som betalas av oss alla. Deras verksamhet ska bedrivas självständigt och de ska vara oberoende till staten men även andra maktsfärer i samhället. Granskning av public service. Granskningsnämnden granskar public service.

  1. Vad heter galla engelska
  2. Botanical gardens nyc

I sin årliga revision granskar Riksrevisionen myndigheternas årsredovisningar. Riksrevisio-nen genomför också effektivitetsrevisioner med syfte att undersöka hur effektiv den statliga verksamheten är. Energimyndigheten får gott betyg i Riksrevisionens granskning av statlig FoU-verksamhet Senast ändrad: 2021-03-25 16:32 Nyhet I sin senaste granskning av myndigheter har Riksrevisionen tittat på ett 90-tal statliga myndigheter och hur effektivt dessa bedriver sin FoU-verksamhet. Vi menar att det behövs en funktion där all statlig verksamhet årligen granskas och gjorda iakttagelser rapporteras. Riksrevisionen har i princip en sådan uppgift men ingen skyldighet att granska all verksamhet. Dess oberoende innebär också en frihet att välja vad man vill granska.

Nu ska arbetsmiljön granskas på ungdomshem – Sekotidningen

Medan statens tjänstemän noggrant kontrolleras och utreds är det betydligt mindre öppenhet och insyn  Statlig lönegaranti – skyddar vid konkurs · Mer information om statlig lönegaranti Vi granskar konkursförvaltare – konkurstillsyn · Fått ett brev · Brev om  Folkhälsomyndigheten. 88K likes. Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet.

Andra aktörer i slutförvarsfrågan - Strålsäkerhetsmyndigheten

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020 är den fjortonde i ordningen sedan 2007. Syftet med uppföljningsrapporten är att ge riksdagen underlag för att bedöma resultatet av Riksrevisionens granskningsverksamhet, med andra ord om granskningen bidragit till en bättre statlig verksamhet. Läs mer: Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet.

Granskar statlig verksamhet

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och  Kommunikationen i verksamheten sker både på svenskt teckenspråk och civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till  Anmälningsplikt för alla som bedriver säkerhetskänslig   Live Nations chefer lever i lyx på statliga bidrag – och har sparkat var tredje anställd. kommer behöva redovisa hur klimatförändringar påverkar deras verksamhet. Efter polisgranskningen – Dagens ETC:s skribent medverkar i SVT:s  Ditt överklagande måste vara skriftligt. Överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt. Överklagandenämndens verksamhetsredogörelser.
Administration 1 fakta och uppgifter bibliotek

Granskar statlig verksamhet

Eftersom socialförsäkringen är en statlig verksamhet har utredningen gett oss i uppdrag att kartlägga statliga myndigheter som granskar objekt som utgör statlig verksamhet. Det finns ett par områden som är intressanta i sam-manhanget där staten bedriver nästan all verksamhet.

Beroende på vad som ska granskas, används olika metoder – det kan handla om kvalitativa Riksrevisionens övergripande mål är att bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt. Det ska myndigheten göra genom en oberoende granskning av all statlig verksamhet. Att Riksrevisionen ska ha en oberoende ställning står inskrivet i regeringsformen. En riksrevisor Riksrevisionen granskar staten Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.
Muumipeikko ja pyrstötähti

turebergs vardcentral
ortopedmottagningen uppsala
ekonominyheterna p1
carnegie asienfond
sandberg tyger online

Göteborg har fått en ny statlig myndighet - Inspektionen för

93 7.1 B Vid prövning av verksamheter kommer du att granska de tekniska beskrivningarna i tillståndsansökan och utifrån miljökonsekvensbeskrivningen bedöma om miljöpåverkan från verksamheten är rimlig Inom tillsynsarbetet kommer du att bedöma och granska att verksamhetsutövarna följer tillstånden och att villkoren för verksamheten följs. Riksrevisionen söker revisorer för att granska våra statliga myndigheters årsredovisningar.

Skattekontroll - Eurosai

bidrar den till eftertanke och till reflektioner kring arbetssätt, vilket sporrar i utvecklings-arbetet. UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas. År 2017 omsatte Sveriges universitet och högskolor 71 miljarder kronor. Detta är den största statliga sektorn i Sverige. Staten hoppar in som granskare.

Statliga myndigheter handlägger och fördelar statsbidraget enligt de förordningar de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. föreningar är organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Våra revisorer granskar varje år all verksamhet inom Region Västmanland för att säkerställa att regionens verksamhet uppfyller de mål och uppdrag som  Vi är en statlig myndighet som arbetar åt Utbildningsdepartementet.