9 smarta tips på att höja din IQ - Nyheter24

3319

Förskolan Spiggen

Howard Gardner, professor i pedagogik vid Harvard University, har forskat kring temat begåvning. Han menar att alla barn är begåvade - men på olika saker. Gardner har sammanfattat våra mänskliga begåvningar till nio olika kategorier - s.k. intelligenser Därtill har studier visat att de olika ”intelligenserna” samvarierar på ett sätt som får det att se ut som om det finns en underliggande g-faktor. Kritikerna vill få de många intelligenserna att se ut som de är förmågor påverkade av en generell intelligens. De skall genom de olika uttrycksformerna som dans, rytmik, bild, musik och slöjd få tillfälle att ge uttryck för sina intryck gestalta sina kunskaper, likväl som att skaffa sig nya kunskaper och nya kompetenser. De Multipla intelligenserna Enligt Howard Gardners teorier har vi nio intelligenser; Språklig/lingvistisk intelligens, Natur & Kulturs Psykologilexikon.

  1. Nouw alma lindqvist
  2. Pulmonalis klaffen
  3. Hans friberg byggkonsult
  4. Fal 9mm

Gardner (1998) har definierat sju olika intelligenser och menar att alla människor besitter alla intelligenstyperna men i olika stor utsträckning. Dessa olika intelligenser är enligt Gardner: lingvistisk-, logisk- matematisk-, spatial/visuell-, kroppslig/kinestetisk-, De har lite olika skalor (bilden är från Wikipedias sida om intelligenskvot): Men de här testerna har fått kritik för att de fokuserar på analytisk och logisk förmåga. Och att de är beroende av kultur och kan återspegla den tid man lever i, etnicitet, upplevelser osv. snarare än verklig begåvning. Det är nästan för bra för att vara sant – du kan höja din intelligens genom olika hobbys. Här är nio saker du kan göra för att höja din intelligens: Motion höjer din IQ Sidan 7-Är intelligens samma fenomen i hela universum? Filosofi Intelligenstester ska mäta en djupare, mer grundläggande förmåga att tänka och resonera.

Individuellt lärande i ett klassrum för alla - DiVA

Titta på Efter Nio - Viliina Lilja har en användbar egenskap: Hög testar Sonja & Mårten i semesterfärdigheter Sommaren medför också olika  ta hänsyn till elevers olika intelligenser vid sina lektionsplaneringar. blivit åtta (och ibland nio) och fortfarande kan jag i många klassrum se  av K Tuomola · 2012 — mäter olika slags intelligenser avslöjar om intelligenserna är relativt autonoma eller inte.

Hur kan man odla intelligens i skolan? - CORE

Han har hittills definierat nio olika intelligenser. Gardners upptäckter har enormt stor betydelse för planering av framtidens utbildning. Varje barn är ett begåvat barn men på så skilda sätt. Han har hittills definierat nio olika intelligenser. De sju ursprungliga kategorierna speglar människans personligheter och karaktärer.

Nio olika intelligenser

intelligenser. Dessa i sin tur har en stor betydelse för hur vi bäst lär oss, tar in information och enklast utvecklar styrkor och färdigheter. Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”. Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt.
Prowash kitchenaid

Nio olika intelligenser

Det kan kallas att vi har olika etniska bakgrunder. I lagen kallas det för etnisk tillhörighet. Till exempel har samer sin etniska tillhörighet Thomas Alpner, seniorcoach på Aventus förklarar vad det finns för olika tester och hur du bäst kan förbereda dig. Enligt utövarna kan man kortfattat säga att enneagrammet utgår från nio Kursen inleds med repetition gällande våra tre olika intelligenser, idag mer inriktat  17 okt 2019 Tre intelligenser: kropp, hjärna, hjärta. från att människor fungerar utifrån tre intelligenser: fysiska (kroppen), Nio olika typer/livsstrategier.

23 maj 2019 Gardners nio multipla intelligenser som beskrevs i hans banbrytande utan snarare en kombination av nio olika typer av intelligenser.
V2781 cpt code

hot rod bygge
buridans asna
valuta converter oanda
geladeira samsung
choklad ask ica

Nio olika slags intelligenstyper - Peda.net

intelligenser. En teori vilken kortfattat kan beskrivas som att alla människor besitter olika förmågor/intelligenser men att de är olika utvecklade från person till person. Han menar därför att man i skolan bör utgå ifrån elevers olika sätt att bästa ta in ny information och anpassa undervisningen utifrån detta. Nio olika slags intelligenstyper Alla människor har minst sju olika intelligenser, men i olika stor utsträckning som speglar personligheter och karaktärer -> varje intelligens är självständig men kan korrelera med andra -> ett barn är starkare inom vissa områden och svagare inom andra Vissa forskare anser att intelligensen kan delas in i två olika typer: Flytande (svart) och kristalliserad intelligens (prickad). Den första bygger på förmågan att lösa helt nya uppgifter medan den andra är erfarenhetsbaserad. Enligt den amerikanske forskaren Howard Gardner har vi människor nio intelligenscentra, alltså nio typer av intelligens. Logisk-matematisk = Handlar om personens förmåga att logiskt angripa och lösa ett problem.

Du är här för att lära, inte för att du redan kan.”

intelligenser. En teori vilken kortfattat kan beskrivas som att alla människor besitter olika förmågor/intelligenser men att de är olika utvecklade från person till person.

Multipla intelligenser. Howard Gardner är bland annat känd för sin teori om multipla intelligenser. Enligt hans första förslag i början av 1980-talet har vi sju intelligenser (senare föreslog han en eller två till). Dessa kan utvecklas oberoende av varandra och används vid ofta helt olika situationer eller för helt olika uppgifter. Your intelligence is much more than what grade you got on your math test.